Optimoi taloyhtiön toimintaa strategian avulla

Suomen Kiinteistölehden verkkosivuston blogi 17.2.2022

https://www.kiinteistolehti.fi/blogi/optimoi-taloyhtion-toimintaa-strategian-avulla/

 

Asiakkaan ääni palvelun parantamiseksi asiakastutkimuksen avulla

https://mailchi.mp/erinomainen/hukkajahti-20102021

 

Onko tieto järjestyksessä?

Suomen Kiinteistölehden verkkosivuston blogi 3.11.2021

https://www.kiinteistolehti.fi/blogi/onko-tieto-jarjestyksessa/

 

Leanimpaa isännöintiä

Suomen Kiinteistölehden verkkosivuston blogi 23.8.2021

https://www.kiinteistolehti.fi/blogi/leanimpaa-isannointia/

 

 

Järjestystä ja siisteyttä Lean 5S -menetelmän avulla

 

Työn tuottavuutta voi kehittää myös työympäristöä organisoimalla. Lean -toiminnan lähtökohtana on myös siisti työympäristö. Siivousteknikkona pidän erityisesti tästä 5S käytännön työkalusta, jolla edistetään siisteyttä ja järjestystä. 5S tulee japanin kielen sanoista Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. 5S työkalua voi itse hyödyntää esimerkiksi oman työpisteen siisteyteen.

 

5S toimintatapa tietotyössä - Miten 5S toteutetaan käytännössä?

 

1. Lajittele (Seiri)   

  • Erota olennainen epäolennaisesta
  • Poista työpisteestä tarpeettomat tavarat ja materiaalit

 

2. Järjestä (Seiton)

  • Kaikelle oma paikka, myös tiedon eri luokille
  • Järjestä tarvittaville työvälineille tarkoituksenmukainen paikka

 

3. Puhdista (Seiso)

  • Ylläpidä tiedon järjestystä päivittäin omalta osaltasi (esim. s-postit!)
  • Puhdista ja huolla koneet ja laitteet

 

4. Standardoi (Seiketsu)

  • Määrittele säännöt, mallipohjat, luo vakiot ja ylläpidä niitä
  • Järjestele ja siivoa rutiininomaisesti osana työntekoa

 

5. Ylläpidä (Shitsuke)

  • Määrittele arviointivastuut ja periaatteet
  • Ylläpidä vakiintuneita käytäntöjä

KIRJOITUKSIA 

Tunnetko kotitalosi arvot ja tavoitteet? Lean-ajattelu auttaa myös taloyhtiön hallitustyössä

 

Katso Tiina Komin 29.3.2022 kirjoittama Merin haastattelu Kotitalo-lehden sivuilta:

https://www.kotitalolehti.fi/lean-ajattelu-taloyhtiomaailmassa/